KOMPLETNOŚĆ

Wyjątkowo zróżnicowane dane finansowe przedsiębiorstw z całej polskiej gospodarki: opisujące zarówno spółki publiczne, jak i firmy niepubliczne. Dla wszystkich regionów, branż, form organizacyjno-prawnych i klas wielkości.

WIARYGODNOŚĆ

Zweryfikowane dane finansowe przedsiębiorstw pochodzące tylko z pewnych źródeł – GPW, GUS, KRS, ale także samodzielnie uzupełniane.

AKTUALNOŚĆ

Dane dostępne niezwłocznie po ich opublikowaniu. W przypadku danych giełdowych, w tym na potrzeby Metastocka, oferowane w czasie rzeczywistym, bez opóźnień. Dostępny m.in. tickowy indeks.

UNIKATOWOŚĆ

Niepowtarzalne, niedostępne gdzie indziej zbiory danych: koszt kapitału w różnych ujęciach zarówno dla podmiotów publicznych, jak i niepublicznych, fundamental beta, kompletne notowania oczyszczone ze zdarzeń, raporty finansowe w autorskim formacie common size uwzględniającym kluczowe menedżerskie parametry finansowe (np. dług netto i EBITDA), mierniki VBM, jedyna w swoim rodzaju analiza branżowa oraz porównawcza.

PERSONALIZACJA

Swoboda wyboru nie tylko formatu zamawianych plików, ale także zestawień danych (np. raporty w układzie common size, as reported, PSR). Funkcja spersonalizowanych ustawień przy generowaniu układu sprawozdań finansowych i obliczaniu wysokości wskaźników. Bogate możliwości wyszukiwania, filtrowania i sortowania danych. Gotowe pakiety danych, ale również indywidualnie definiowane zbiory.

DOSTĘPNOŚĆ

24/7/365: dane dostępne z poziomu urządzeń mobilnych o dowolnej porze w każdym miejscu. Pobierane nie na CD, poprzez zainstalowany software albo e-maila, ale bezpośrednio ze sklepu.

ELASTYCZNOŚĆ

Możliwość zamówienia danych z wybranych pól – bez konieczności nabywania całych zbiorów danych (np. sprawozdań finansowych). Funkcja podglądu sposobu uporządkowania danych w zamawianym zbiorze połączona z automatycznym kreatorem wykresu dla niego.
SPLENTUM CUBE
Splentum Cube - interaktywny katalog produktów Splentum, który umożliwia szybkie przeglądanie poszczególnych kategorii wraz ze skróconym opisem ich zawartości.